Emanet Legacy Episode 304 Promo

legacy 304

Will Seher betray Canan?

Excitement is at its peak in the Emanet series. The attempt to end Ziya’s life was blocked by Seher. This action of Ziya creates a great destruction especially in Seher. Seher works hard to keep Yaman’s illness on the one hand, Ziya on the other hand, and Yusuf, who should not be sad, together. As if all of this wasn’t enough, Seher will now go to war with Canan! So who will win in this war? What awaits us in the next episode?

Seher and Yaman are after Evil! In the series, both Yaman and Seher continue to struggle with the negativities. In this struggle, Yaman obtained an important clue. Even if he hasn’t caught it yet, he won’t let go of this man. Although this follow-up of Yaman scares Canan a lot, Seher will be Canan’s real nightmare.

While Seher is so evil, she is very suspicious of Canan’s relaxed state. Ziya has experienced a serious event, while Yaman is struggling with death, Canan is on vacation. Although Seher remains silent about these movements for now, one more mistake that Canan will make will cause her to get caught.

Canan’s victory will be short! Despite Seher’s attitude, there is nothing to spoil Canan’s mood. The biggest source of this happiness is Yaman’s changing opinion after the Ziya incident. Yaman agreed to buy liver from Canan. This is an opportunity for Canan to become a partner in a great legacy. Yaman will no longer be able to refuse any request of his mother, who saved his life. However, even if Canan dreams like this, things will not be like that. What Canan does will be learned by Seher. There will be a big question mark for Seher at this stage! To tell all the facts to Yaman or to turn a blind eye to it.

If Seher tells the truth, Yaman will stop buying liver and will lose his life. If Seher keeps silent, a Yaman will become a prisoner of Canan by going under a burden that he cannot pay for the rest of his life. There will be only one way to save Seher from this dead end. That’s Ali. Ali, who messed things up with emotion, lost his trust. However, his path crossing with Yaman will cause Ali to save Seher. If Ali can save Yaman, he will be able to ask Seher Canan’s account!

Facebook Sayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayın!

Seher vai trair Canan?

A emoção está no auge na série Emanet. A tentativa de acabar com a vida de Ziya foi bloqueada por Seher. Esta ação de Ziya cria uma grande destruição especialmente em Seher. Seher trabalha duro para manter a doença de Yaman por um lado, Ziya por outro e Yusuf, que não deveria estar triste, juntos. Como se tudo isso não bastasse, Seher agora entrará em guerra com Canan! Então, quem vai ganhar nesta guerra? O que nos espera no próximo episódio?

Seher e Yaman estão atrás do Mal! Na série, tanto Yaman quanto Seher continuam lutando com as negatividades. Nessa luta, Yaman obteve uma pista importante. Mesmo que ele ainda não tenha pego, ele não vai largar esse homem. Embora essa sequência de Yaman assuste muito Canan, Seher será o verdadeiro pesadelo de Canan.

Enquanto Seher é tão mau, ela suspeita muito do estado relaxado de Canan. Ziya passou por um evento sério, enquanto Yaman está lutando com a morte, Canan está de férias. Embora Seher permaneça em silêncio sobre esses movimentos por enquanto, mais um erro que Canan cometerá fará com que ela seja pega.

A vitória de Canan será curta! Apesar da atitude de Seher, não há nada que estrague o humor de Canan. A maior fonte dessa felicidade é a mudança de opinião de Yaman após o incidente de Ziya. Yaman concordou em comprar fígado de Canan. Esta é uma oportunidade para a Canan se tornar parceira de um grande legado. Yaman não poderá mais recusar nenhum pedido de sua mãe, que salvou sua vida. No entanto, mesmo que Canan sonhe assim, as coisas não serão assim. O que Canan faz será aprendido por Seher. Haverá um grande ponto de interrogação para Seher nesta fase! Contar todos os fatos para Yaman ou fechar os olhos para isso.

Se Seher disser a verdade, Yaman deixará de comprar fígado e perderá a vida. Se Seher ficar calado, um Yaman se tornará um prisioneiro de Canan, sob um fardo que não poderá pagar pelo resto de sua vida. Haverá apenas uma maneira de salvar Seher desse beco sem saída. Esse é o Ali. Ali, que bagunçava tudo de emoção, perdeu a confiança. No entanto, seu caminho cruzando com Yaman fará com que Ali salve Seher. Se Ali conseguir salvar Yaman, ele poderá pedir a conta de Seher Canan!

Facebook Sayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayın!

¿Seher traicionará a Canan?

La emoción está en su apogeo en la serie Emanet. Seher bloqueó el intento de acabar con la vida de Ziya. Esta acción de Ziya crea una gran destrucción especialmente en Seher. Seher trabaja duro para mantener la enfermedad de Yaman por un lado, Ziya por el otro y Yusuf, que no debería estar triste, juntos. Como si todo esto no fuera suficiente, ¡Seher ahora irá a la guerra con Canan! Entonces, ¿quién ganará en esta guerra? ¿Qué nos espera en el próximo episodio?

¡Seher y Yaman están tras Evil! En la serie, tanto Yaman como Seher continúan luchando con las negatividades. En esta lucha, Yaman obtuvo una pista importante. Incluso si aún no lo ha atrapado, no dejará ir a este hombre. Aunque esta continuación de Yaman asusta mucho a Canan, Seher será la verdadera pesadilla de Canan.

Si bien Seher es tan malvada, sospecha mucho del estado relajado de Canan. Ziya ha experimentado un evento grave, mientras que Yaman lucha contra la muerte, Canan está de vacaciones. Aunque Seher guarda silencio sobre estos movimientos por ahora, un error más que cometerá Canan hará que la atrapen.

¡La victoria de Canan será breve! A pesar de la actitud de Seher, no hay nada que estropee el estado de ánimo de Canan. La mayor fuente de esta felicidad es el cambio de opinión de Yaman después del incidente de Ziya. Yaman acordó comprar hígado de Canan. Esta es una oportunidad para que Canan se convierta en socio de un gran legado. Yaman ya no podrá rechazar ningún pedido de su madre, quien le salvó la vida. Sin embargo, incluso si Canan sueña así, las cosas no serán así. Lo que hace Canán lo aprenderá Seher. ¡Habrá un gran signo de interrogación para Seher en esta etapa! Contar todos los hechos a Yaman o hacer la vista gorda.

Si Seher dice la verdad, Yaman dejará de comprar hígado y perderá la vida. Si Seher guarda silencio, un Yaman se convertirá en prisionero de Canan al soportar una carga que no podrá pagar por el resto de su vida. Solo habrá una manera de salvar a Seher de este callejón sin salida. Ese es Ali. Ali, que arruinó las cosas con emoción, perdió su confianza. Sin embargo, el cruce de su camino con Yaman hará que Ali salve a Seher. ¡Si Ali puede salvar a Yaman, podrá pedir la cuenta de Seher Canan!

 • Emanet 545 Bölüm Fragmanı İzle! 20 Nisan Perşembe
  Emanet 544 Bölüm Fragmanı İzle! 19 Nisan Çarşamba Nana, Yaman’la Evlensin Dedik Gökten Kubilay Düştü!Emanet 545. bölümde neler olacak? Merhaba Emanet dizi severler. Nana’nın başına gelen dertle bitmiyor. Nana’nın başındaki belayı savurmak için aile el birliğiyle çalışıyor😂 Sizlerde yorumlarınızla gelecek bölüm analizlerinde fikirlerinizi belirtebilirsiniz.
 • Emanet 543 Bölüm Fragmanı İzle! 18 Nisan Salı
  Emanet 543 Bölüm Fragmanı İzle! 18 Nisan Salı Gerçeklerle Yüzleşme Vakti!Emanet 543. bölümde neler olacak? Merhaba Emanet dizi severler. Nana’nın Yaman’ı sevdiği ortaya çıktı! Yaman’ın kalbinde Nana yok mu?…😂 Sizlerde yorumlarınızla gelecek bölüm analizlerinde fikirlerinizi belirtebilirsiniz.
 • Emanet 541 Bölüm Fragmanı İzle! 14 Nisan Cuma
  Emanet 541 Bölüm Fragmanı İzle! 14 Nisan Cuma Ok Meydana Çıktı! Atış Serbest…Emanet 541. bölümde neler olacak? Merhaba Emanet dizi severler. Yaman ve Kubilay çekişmesi başlasın…😂 Sizlerde yorumlarınızla gelecek bölüm analizlerinde fikirlerinizi belirtebilirsiniz.
 • Emanet 540 Bölüm Fragmanı İzle! 13 Nisan Perşembe
  Emanet 540 Bölüm Fragmanı İzle! 13 Nisan Perşembe Nana Görcülere Kendini Kötülüyor!Emanet 540. bölümde neler olacak? Merhaba Emanet dizi severler. Nana’ya görücüler eve giriş yaptı sonunda. Yaman pür dikkat sonucu bekliyor.😂 Sizlerde yorumlarınızla gelecek bölüm analizlerinde fikirlerinizi belirtebilirsiniz.
 • Emanet 539 Bölüm Fragmanı İzle! 12 Nisan Çarşamba
  Emanet 539 Bölüm Fragmanı İzle! 12 Nisan Çarşamba Nana’ya Görücüler Gelecek Diye Yaman DELİRDİ!Emanet 539. bölümde neler olacak? Merhaba Emanet dizi severler. Yaman hala bir şeyleri yanlış anlamayla uğraşsın! Nana’ya görücü bile çıktı. İster misiniz Nana’nın düğün macerası başlasın ev Yaman, mürebbiye kızımızı düğünden kaçırsın😂 Sizlerde yorumlarınızla gelecek bölüm analizlerinde fikirlerinizi belirtebilirsiniz.

Bir yanıt yazın